Walne zebranie

Zgodnie z postanowieniami statutu zapraszamy wszystkich członków Atestu na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 24 marca 2011 r. do siedziby w Galerii Przedmiotu. W porządku dziennym zebrania przewidziano sprawozdania władz i wybory oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.