Regulamin

.:: Konkurs „Zdjęcie Miesiąca” ::.

REGULAMIN

  1. Konkurs „Zdjęcie Miesiąca” jest wewnętrznym konkursem Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego
  2. W konkursie „Zdjęcie Miesiąca” mogą brać udział wyłącznie członkowie JTF.
  3. Każdy z członków JTF do konkursu „Zdjęcie Miesiąca” może zgłosić wykonane przez siebie prace w formacie minimum 13×18 cm. (dokładną ilość prac na każdą edycję konkursu ustala prezes JTF).
  4. Zgłoszenie pracy jej krótka prezentacja przez autora i wybór najlepszej fotografii w konkursie „Zdjęcie Miesiąca” odbywa się na spotkaniu JTF odbywającym się w ostatni czwartek miesiąca.
  5. W czasie wyboru zdjęcia konkurs „Zdjęcie Miesiąca” każdy z członków JTF ma prawo do oddania tylko jednego głosu na wybraną przez siebie fotografię.
  6. Nie wolno głosować na własną fotografię.
  7. Zdjęcie, które otrzyma najwyższą liczbę głosów zostaje ogłoszone Zdjęciem Miesiąca.
  8. Zdjęcie Miesiąca prezentowane jest na stronie internetowej Atestu oraz na dorocznej wystawie „Prezentacje” JTF – odbywającej się pod koniec roku.
  9. Członek JTF zgłaszając zdjęcie do Konkursu „Zdjęcie Miesiąca” wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie swojej fotografii na stronie internetowej Atestu.

/Zarząd JTF/