V Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

  Informację udostępniono: 23.05.2007 10:13

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie od wielu już lat współpracuje z licznymi podkarpackimi placówkami kultury m.in. w zakresie upowszechniania różnych dziedzin sztuki. Jedną z tych dziedzin jest fotografia, która prężnie rozwija się dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałej pracy instruktorów i pasjonatów zajmujących się prowadzeniem kół, klubów i stowarzyszeń fotograficznych. To właśnie dla członków tych grup WDK w Rzeszowie rokrocznie organizuje Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne, które mają na celu zaprezentowanie osiągnięć artystów fotografii oraz miłośników tej dyscypliny sztuki stawiających niejednokrotnie w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Czytaj dalej