Zapach przyrody

ZAPACH PRZYRODY to tytuł kolejnej wystawy Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego „ATEST 2000”. Tym razem członkowie JTF na ponad 40 fotografiach przedstawili piękno naszej ojczystej przyrody od makro do krajobrazu.

folder01.jpg

Zdjęcia z wernisażu