Konfrontacje 2004

Konfrontacje dokonań młodych jarosławskich fotografów”Świat jest taki jakim go widzimy”

Z a w s z e   m u s i    b y ć    j a k i ś    p o c z ą t e k . . .Tegoroczne konfrontacje dokonań młodej jarosławskiej fotografii, przeprowadzone w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu,  zostały zainicjowane przez kolegów z Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego „ATEST 2000”. Czytaj dalej