Prezentacje 2002

:: PREZENTACJE 2002 ::

„Staje się już tradycją, że na koniec roku w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, swoje prace prezentuje Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne ATEST 2000. To już czwarta zbiorowa wystawa ukazująca dokonania członków Towarzystwa w mijającym roku. Wystawiane fotogramy są różnorodne tematycznie – prezentujemy pejzaż, portret, martwą naturę, fotografię elementarną i przyrodniczą. Nasze prace nie są ułożone wg żadnego klucz, lecz ukazują indywidualne próby pokazania otoczającego nas świata za pomocą aparatu fotograficznego. Czytaj dalej