STARY – NOWY "Atest"

NOWINY – 04.04.2000 r.

STARY – NOWY "Atest"

Rocznicę obchodzi Towarzystwo Fotograficzne ATEST 2000, którego korzenie sięgają znacznie głębiej. 

Wszystko zaczęło się jeszcze w latach siedemdziesiątych, kiedy powołano Klub Fotograficzny ATEST 70. Skupiał on wówczas zapalonych fotografików amatorów, dla których robienie zdjęć stało się wielką życiową pasją. Klub przestał jednak istnieć w latach osiemdziesiątych i dopiero w marcu 1999 roku postanowiono go reaktywować.

Zebrała się grupa fotografików, w tym także tych, którzy należeli jeszcze do dawnego klubu i postanowiła wznowić działalność, powołując Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne ATEST 2000, które zostało oficjalnie zarejestrowane. Prezesem został Jacek Jamróz.
 – U mnie jest to sprawa dziedziczna – żartuje pan Jacek – gdyż mój ojciec Tadeusz także zajmuje się fotografią i należał do poprzedniego klubu. Pełnił w nim wtedy funkcję skarbnika i taką samą funkcję powierzono mu teraz w nowo powstałym Towarzystwie. To właśnie ojciec "zaraził" mnie fotografią. Byłem małym chłopcem, gdy przychodziłem do klubu ATEST 70 i zacząłem fotografować. W domu zawsze były aparaty i już jako uczeń szkoły podstawowej zacząłem "pstrykać". Miałem łatwiejszą drogę, niż inni, gdyż mogłem uczyć się od ojca. Wprawdzie nie jesteśmy zawodowcami, ale na pewno wielkimi pasjonatami. Wspólnie bierzemy udział w różnych konkursach fotograficznych i wystawach.

W nowym ATEŚCIE jest sporo osób z dawnego klubu, m. in. Krzysztof Ziemba, Wacław Żak, Krzysztof Mruk, Czesław Dziaduś, Krzysztof Peszko, Jerzy Ar-tym i Tadeusz Jamróz. Przybyło też wielu nowych: Jerzy Hudycz, Jerzy Ślusarz, Jerzy Zajchowski, Lidia Polak, Bartłomiej Petry, Paweł Pelc, Paweł Chmielowiec, Tomasz Iwanowski, Jacek Czarniecki, Mariusz Makowiecki i obecny prezes Jacek Jamróz. Nawiązując do dawnych tradycji, ATEST 2000 dąży – jak to określa – do pogłębienia świadomości fotograficznej.

      

Zajmuje się m. in. organizowaniem wystaw zbiorowych i indywidualnych, umożliwia udział swych członków w różnych konkursach fotograficznych, przygotowuje plenery i spotkania ze znanymi fotografikami, zapewnia swym członkom opiekę artystyczną i zachęca do rozwijania swoich umiejętności.

Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w "fotograficznym życiu" swego miasta i regionu. Np. Czesław Dziaduś, Jacek Jamróz i Jerzy Ślusarz zdobyli punktowane miejsca w konkursie fotograficznym "Jarosław – oblicze miasta", zorganizowanym przez tamtejsze Muzeum. Paweł Chmielowiec, Czesław Dziaduś, Tadeusz Jamróz i Lidia Polak mieli swe indywidualne wystawy w Jarosławiu, Rzeszowie i Przemyślu.

Obecnie przygotowano zbiorową wystawę członków Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATEST 2000. Każdy z uczestników starał się pokazać na niej swoje możliwości twórcze, a dodać trzeba, że nie są one małe.

Co najbardziej lubi fotografować prezes Jacek Jamróz? Na tak postawione pytanie odpowiada żartem, że nie lubi robić fotografii podwodnych, gdyż ponoć nie umie pływać. – Dla mnie przyjemnością jest zrobienie dobrego zdjęcia, nieważne w jakiej dziedzinie – powiada. – A nasze Towarzystwo bardzo temu sprzyja, gdyż ma się kontakt z kolegami, z którymi można wymieniać doświadczenia. Dla mnie sprawą najważniejszą jest konsolidacja środowiska fotografików, organizowanie wspólnych plenerowi wystaw. Dzięki temu słabsi mogą się podciągnąć, a lepsi doskonalić swe umiejętności.

Pomysłodawcą reaktywowania ATESTU był Czesław Dziaduś, który obecnie pełni funkcję wiceprezesa.

Jan Miszczak
Źródło: NOWINY (04.04.2000. r.)