Esej fotograficzny "PRZEOBRAŻENIA"

.:: Esej fotograficzny „PRZEOBRAŻENIA” ::.

Fotografia jest bądź faktem,
bądź symbolem przemijania.

Prezentowany cykl jest wyrazem moich subiektywnych skojarzeń , których źródłem są fotografie wewnętrznych struktur kryształów kwarcu, fotografowanych w świetle spolaryzowanym.(makropolarografia)

Alegoryczna forma literacka w postaci eseju pozwala na wyrażanie obok związków logicznych , swobodnych skojarzeń, opartych na paradoksie lub metaforze a prócz tego nie wymaga naukowej weryfikacji.

Fotograficzna narracja nie jest oczywiście tak jednoznaczna jak tekst pisany, to może być w różny sposób ciekawsza z powodu indywidualnej wrażliwości interpretacyjnej i zaangażowania patrzącego. Osoba oglądająca powinna czuć się uprawniona do własnego wyboru kierunku narracji, mimo sugestii autora co do liniowego względnie nieliniowego układu poszczególnych fotografii.

Warstwa dokumentalna tego cyklu – bo taki pierwotnie był mój zamysł, to przede wszystkim rzetelne odwzorowanie wewnętrznych struktur kwarcu.

Tego typu fotografia ma zastosowanie głównie w badaniach petrograficznych i krystalograficznych.

   

Jednak uzyskane efekty plastyczne postawiły mnie przed dylematem, czy traktować te zdjęcia jak dokumentacje, czy przyjąć ,że są to abstrakcje.

Przeważył wariant drugi, jednoznacznie narzucając skojarzenie z naturalną historia naszego globu.

Przedstawione fotografie mogą bowiem ilustrować cały szereg procesów geomorfologicznych. Począwszy od prekambryjskich ruchów górotwórczych (metamorfizm kinetyczny) poprzez późniejsze w Dewonie i Karbonie (metamorfizm termiczny) kiedy to potężne erupcje rozżarzonego ciasta skalnego rozrywały i przetapiały stare formacje górskie. Następnie stygniecie i krystalizacja minerałów, tworzenie aglomeratów, zlepieńców i fałdowanie warstw skalnych (polimetamorfizm – przeobrażanie wobec innych czynników).

Ilustrują również powierzchniowe ukształtowanie litosfery; pejzaże i lasy węglowe, dynamiczne zjawiska atmosferyczne a nawet początki życia (koralowce i proste organizmy).

Hipotetyczna fabuła i abstrakcyjne obrazy tego cyklu maja ponadto jeden niepodważalny atrybut, nie zostały stworzone ręka ludzką.

Informacje dodatkowe:

W kryształach kwarcu często występują wrostki (inkluzje) w postaci igiełek innych minerałów jak rutyl, turmalin.
Kryształy kwarcu mogą też zawierać kropelki cieczy, jak również przestrzenie wypełnione gazami.

Formy kwarcu:
kryształ górski – kwarc całkowicie bezbarwny
ametyst – kwarc o barwie fioletowej
cytryn – kwarc różowy i zadymiony

Historia Naturalna W-wa 1995 Tom I Geologia, Tom II Mineralogia.

Fotografie wykonano lustrzanką analogową, obiektywami stałoogniskowymi w trybie makro.