Atest 2000 – "Prezentacje"

Przedruk z „Nasz Dziennik” 28.12.2005

Kolejny rok działalności twórczej podsumowało Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne Atest 2000. Efekty pracy poszczególnych fotografików można oglądać do końca grudnia na dorocznej wystawie w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

Wystawa pt. „Prezentacje” przedstawia 48 fotografii 24 autorów wykonanych w tym roku na obszarze całej Polski od Bałtyku po Karpaty. Tematyka prac jest tak różna, jak charakter, styl i upodobania fotograficzne ich autorów. Na wystawie Atestu można zobaczyć cykle fotoreportaży, portretów, ponadto zdjęcia przyrodnicze, pejzaże, martwą naturę, a także detale architektoniczne zabytkowych obiektów wykonane różnymi technikami. Wszystkie fotogramy są próbą uchwycenia i odczytania na swój sposób otaczającej nas rzeczywistości widzianej przez pryzmat obiektywu. Jedne zadziwiają, inne fascynują różnobarwną paletą barw, a jeszcze inne nutą melancholii wydobytą gdzieś z wnętrza natury i utrwaloną przy pomocy aparatu fotograficznego sprzyjają zadumie i wyciszeniu. Wszystkie jednak odnoszą się do wrażliwości poszczególnych widzów i pobudzają do głębszej refleksji.
Jak powiedział nam Jerzy Ślusarz, prezes JTF Atest 2000, pewna rywalizacja oparta na zdrowych zasadach sprzyja stałemu doskonaleniu warsztatu, podnosi umiejętności i – co ważne – pozytywnie wpływa na prestiż całego środowiska jarosławskich pasjonatów fotografii.
– Działalność JTF zyskuje coraz większe uznanie w skali ogólnopolskiej. Towarzystwo zgłosiło swój akces na członka Stowarzyszenia Twórców Foto Clubu Rzeczypospolitej Polskiej i nie ukrywam, że bardzo liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie – mówi Jerzy Ślusarz.
JTF Atest 2000 powstało w marcu 1999 r. Trzon 30-osobowej grupy stanowią fotograficy skupieni przed laty w jednym z bardziej znanych w kraju Klubie Fotograficznym Atest 70. Jarosławscy fotograficy – przedstawiciele różnych środowisk, profesji i zawodów, to przede wszystkim ludzie, których łączy jedna wspólna pasja fotografowania. Od lat biorą udział w konkursach, a także sami organizują wystawy indywidualne, zbiorowe oraz plenery fotograficzne, uczestnicząc aktywnie w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Mariusz Kamieniecki
„Nasz Dziennik” 2005-12-28