Walne Zebranie – relacja

W dniu 25 marca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie JTF Atest 2000 na którym omówiono działalność stowarzyszenia w 2009 r. Podczas zebrania podjęto szereg uchwał, w tym o weryfikacji członków stowarzyszenia. W związku z powyższym osoby które deklarują swoje członkostwo w Ateście proszone są o potwierdzenie członkostwa poprzez wypełnienie deklaracji (zamieszczona na stronie i przesłanie jej emailem lub dostarczenie osobiście) oraz zapłacenie zaległych składek do dnia 20 czerwca 2010 r.